درباره

مشخصات صاحب امتیاز سایت :

 

محمدرضا خسروی (تلفن :  09125092070

ایمیل:  mrkhosravi1360@gmail.com

 

محصولات ارایه شده در سایت :

محصولات بهداشتی و آرایشی مجاز دارای کد بهداشتی از معاونت غذا  ودارو ی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 

قوانین و مقررات :

این سایت کاملا تابع قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد